May 1939 Gibson banjo shipping totals

18 UB-1
6 MB-00
5 UB-2
4 Kalamazoo tenor banjo
3 TB-75
3 PB-1
2 EPB-150
2 RB-00
2 RB-1
2 RB-18
2 RB-75
2 TB-00
2 TB-1
2 TB-11
1 GB-1
1 Kalamazoo mandolin-banjo
1 Kalamazoo five-string banjo
1 MB-11
1 PB-7
1 PB-18
1 PB-Bella Voce
1 RB-7
1 RB-11
1 UB-3
65 TOTAL

 

  number shipped this month percentage of this month's banjo shipping
non-Gibson-brand banjos 6 9%
non-Mastertone Gibson-brand banjos 48 74%
Mastertone banjos 11 17%

 

  number shipped this month percentage of this month's banjo shipping
tenor banjos 13 20%
plectrum banjos 8 12%
five-string banjos 10 15%


back to Prewar Gibson banjo shipping totals

 


Home